CÔNG TY TNHH Giấy kim quang hưng

 •   TPHCM: 24/2D Trương Phước Phan, Bình Tân,TP Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
 • Zalo  Miền Nam  : 0944 939 565
 •  Zalo  Miền Bắc    : 0939 292 929
 •    Hotline                   : +84 28 3877  8428 
 •           FAX                         : +848 3877  8428
 •   Email: [email protected]

CÔNG TY TNHH Giấy kim quang hưng

 •   TPHCM: 24/2D Trương Phước Phan, Bình Tân,TP Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
 • Zalo  Miền Nam  : 0944 939 565
 •  Zalo  Miền Bắc    : 0939 292 929
 •    Hotline     : +84 28 3877  8428 
 •           FAX           : +848 3877  8428
 •   Email: [email protected]

Liên hệ với chúng tôi

  Hoặc

  HOTLINE : +84 28 3877 8428