Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B – Dĩ An, Bình Dương

Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B – Dĩ An, Bình Dương

Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích 200 Ha
  • Đã đi vào hoạt động và khai thác hơn 90%
  • Ngành nghề hoạt động chính: logistic, thực phẩm, sản xuất
  • Khách hàng tiểu biểu: Logitem, BW Industrial, Cân Nhơn Hoà, Bia Saigon
chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon