Chủ Tịch Công Ty Trao Quà Cho Nạn Nhân Chất Độc Màu Da Cam

Chủ Tịch Công Ty Trao Quà Cho Nạn Nhân Chất Độc Màu Da Cam.

Chủ Tịch Công Ty Ủng Hộ Quỹ Doanh Nhân

Chủ Tịch Công Ty Ủng Hộ Quỹ Doanh Nhân Vì Cộng Đồng.

Chủ Tịch Phối Hợp Cùng FFA Ủng Hộ Chiến Sĩ Biên Phòng

Chủ Tịch Phối Hợp Cùng FFA Ủng Hộ Chiến Sĩ Biên Phòng Mùa Covid.

Cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trao Tặng Mái Ấm Tình Thương

Cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trao Tặng Mái Ấm Tình Thương.

Chủ Tịch Trao Qùa Tết Cho Trẻ Em Nạn Nhân Da Cam

Chủ Tịch Trao Qùa Tết Cho Trẻ Em Nạn Nhân Da Cam.

Cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trao Tặng Mái Ấm Tình Thương

Cùng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Trao Tặng Mái Ấm Tình Thương.