Cụm Công Nghiệp Hợp Thắng – Triệu Sơn, Thanh Hoá

Cụm Công Nghiệp Hợp Thắng – Triệu Sơn, Thanh Hoá

Triệu Sơn, Thanh Hoá

  • Diện tích 70 Ha.
  • Dự án liên doanh đã được cấp phép thành và đang được triển khai.
  • Ngành nghề hoạt động chính: cơ khí , sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, may mặc.
chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon chat-active-icon